Administratie | Doelstelling

Onze doelstelling is om:

  • Cijfers snel aan te laten sluiten op het afgesloten boekjaar;
  • Snel en efficiënt te kunnen schakelen als de situatie daar om vraagt;
  • Alle andere disciplines binnen onze adviesgroep te kunnen voorzien van cijfers en fiscaal inzicht in de te verwachten claims of teruggaven.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij zijn in staat om, tegen een vooraf vastgelegde opdracht en vooraf vastgelegd scherp maandelijks tarief, uw jaarcijfers en fiscale aangiftes samen te stellen. Daarnaast kunnen wij uw loonadministratie verzorgen.