Administratie | Uw garantie

  • Korte lijnen
  • Vaste prijs *
  • Een snelle doorkoppeling van uw cijfers naar de andere adviesdisciplines binnen onze samenwerking
  • Na afsluiting van het boekjaar volgen, indien gewenst en bij een volledig dossier, binnen een periode van maximaal 5 maanden de concept jaarcijfers

*) Indien de situatie vraagt om het inhuren van kennis van bijvoorbeeld een fiscalist, dan wordt dit vooraf eerst met u overlegd.

Op deze manier komt u, door het maken van vaste afspraken over onze dienstverlening en prijs, achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan.

Onze werkwijze vereist korte lijnen in de communicatie en een volledige periodieke aanlevering van uw administratie. Over de praktische zaken rondom uw administratie maken wij altijd vooraf heldere afspraken.

De tijdwinst die wordt geboekt door de gehanteerde werkwijze wordt gebruikt om, samen met u, de conceptcijfers te bespreken, kennis over te dragen ten aanzien van het lezen en interpreteren van uw cijfers en een doorkijk van zowel het afgelopen boekjaar als het komende boekjaar te kunnen maken.