Over ons

Een gedegen en efficiënt ingerichte administratie is belangrijk om snel en adequaat in te springen op veranderingen in uw financiële situatie.

Het is onze ervaring dat het verzorgen van de jaarcijfers en fiscale aangiftes in veel gevallen de achilleshiel vormt van uw onderneming. Doordat cijfers te laat klaar zijn, geen tussentijds inzicht in de cijfermatige voortgang bestaat en de fiscale claims pas achteraf inzichtelijk zijn, vormt de administratie vaak een lastig obstakel.

Onze taak als adviseur wordt nogal eens extra bemoeilijkt als wij ons dossier dienen te completeren ten behoeve van een adviesrapport, financiering- en/of overnametraject of de financiële positie in privé.

Voor ons is dit een belangrijk argument geweest om deze dienstverlening zelf aan te bieden.

Compleet dossier

Het door ons in te zetten adviestraject, valt of staat met een goed ondernemersplan en onderbouwde investerings- en exploitatiebegroting. Om deze begrotingen goed te kunnen maken is het van belang dat uw cijfers op orde zijn. Het niet op orde zijn van uw dossier zorgt voor vertraging in het aanvraagtraject.

Uitgelicht