Assurantie & Hypotheek | Financieel advies

Onze ervaring is dat onze relaties, bij aanvang van een adviestraject:

  • Geen inzicht hebben in de totale financiële positie
  • Geen inzicht hebben in de fiscale mogelijkheden
  • Geen of niet volledig inzicht hebben in de inkomensrisico’s, zoals het inkomen op de pensioendatum, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden
  • Behoefte hebben aan eenvoud, houvast, zekerheid en een eerlijk en transparant advies dat is toegespitst op zijn/haar eigen wensen
  • Moeite hebben met het doorgronden van het geheel aan wetgeving, marktontwikkeling, kennis en kunde van de adviseur

Onze adviezen zijn gebaseerd op de financiële gegevens, de wensen en doelstellingen en toekomstplannen van onze relaties en vormen daarmee de basis in elk adviestraject.
Wij nemen de huidige inkomens- en vermogenspositie als uitgangspunt. Verschillende scenario’s, zoals de aankoop van een eigen woning, het inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden, eerder stoppen met werken en pensioen worden meegenomen in ieder advies.

Door het maken van een integraal plan zorgen wij dat alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd.

Met een goed financieel advies kunt u slagvaardig inspelen op wijzigende omstandigheden. De ervaring leert dat niet alleen uw persoonlijke situatie kan veranderen (verhuizen, ontslag, echtscheiding, geboorte kind, etc) maar ook de sociale en fiscale wetgeving regelmatig wijzigt. Het is daarom aan te bevelen uw financiële positie regelmatig te herzien.

Voor de invulling van het financieel advies worden in voorkomende gevallen op deelgebieden andere specialisten ingeschakeld. Bijvoorbeeld de notaris, bank of de fiscalist. Ons vertrekpunt is dat we van iedere relatie de gehele portefeuille (hypotheek, verzekeringen, vermogen, pensioen) kennen en nog liever beheren. Dan hebben wij en u overzicht en weten wij zeker, dat we ons werk goed kunnen doen.