Financiële Planning | Financiële planning

Het begrip “financiële planning” behelst een verdieping te zijn van het “financieel advies”.  De financieel planner maakt een adviesrapport, gebaseerd op:

Advies voor de ondernemer

 • Ondernemersstrategie: starten, groei, consolideren en afbouwen
 • Bedrijfsvoering
 • Bedrijfsstructuur

Advies voor de particulier

 • Inkomensplanning
 • Vermogensplanning
 • Nalatenschapsplanning

In het op te stellen adviesrapport worden de volgende kennisgebieden geïntegreerd;

Ondernemer

 • Bedrijfsoverdracht
 • Bedrijfsfinancieringen
 • Analyse jaarcijfers

Particulier

 • Sociale zekerheid
 • Fiscaliteit
 • Sparen
 • Beleggen
 • Kredieten/lenen
 • Woningfinanciering
 • Levensverzekeringen
 • Pensioenen