Financiële Planning | Krediet

Bestaande kredietportefeuille

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat het onderhoud aan de bestaande kredietportefeuille niet regelmatig wordt getoetst aan de veranderende omstandigheden binnen uw bedrijfsvoering. Hierdoor kan een situatie ontstaan dat uw bedrijfsplannen niet kunnen worden ingevuld, omdat de bestaande financiering een te grote impact heeft op uw cashflow. Het is tevens denkbaar dat de door de bank gestelde zekerheden en voorwaarden alsmede de rentecondities niet meer passen in uw huidige bedrijfsvoering. Enerzijds omdat uw bedrijfsresultaten een aanpassing vraagt van de oorspronkelijk gestelde voorwaarden en condities, anderzijds omdat kredietprocessen vragen om aanpassing of de rentemarkt is veranderd.

Kortom, het is goed om regulier onderhoud te plegen aan uw kredietportefeuille. Het versterkt u inzicht in de mogelijkheden binnen uw onderneming, maakt u een betere gesprekspartner richting de bank en kan leiden tot een geslaagde exercitie als het gaat om het aanscherpen van voorwaarden en condities.