Missie

Onze missie: “Eerst de mens, dan de cijfers”

In ieder adviestraject is het, voor zowel onze relatie als de adviseur(s), heel belangrijk om elkaar goed te leren kennen. De persoonlijke beleving, achtergrond, opleiding en (werk)-ervaring(en) vormen immers de “rode draad” in het totale dossier. Deze leiden tot een gezamenlijk totaalbeeld waarin antwoord wordt gegeven op onder andere de volgende vragen:

  • Wat vind je belangrijk?
  • Wat is je visie en strategie? (zowel zakelijk als privé)
  • Wat zijn je wensen?
  • Hoe ga jij je visie en strategie inzetten om je wensen te kunnen invullen?
  • Wat verwacht je van jouw adviseur?

Voor zowel de klant als de adviseur is het belangrijk om bovenstaande met elkaar af te stemmen en vast te leggen in een persoonlijk profiel. Vanuit het persoonlijke profiel lopen immers alle lijnen naar de cijfers, in de breedste zin des woords.

Onze aanpak

Creëren van overzicht, doorzicht en inzicht, kortom “rust”. Te bewerkstelligen door de combinatie van kennis van de mens achter de cijfers en een integrale aanpak (bundeling van verschillende vakgebieden).